top of page
HamannPark.jpg

Hamann Park

Mga pinuno

• Ashley St. Cin

• George Behrman

Samahan ng Kapitbahayan

• Hamann Park (HPNA)

Ang Kapitbahayan

Ang programa ng CERT para sa Hamann Park Neighborhood ay itinatag noong 2013 na may apat na miyembro. Noong 2018, tumaas ang membership sa mahigit 20 residente. Kami ay isang magkakaibang grupo ng mga altruistikong indibidwal na nakatuon sa kapakanan ng aming mga kapitbahay at komunidad. Ibinigay namin ang aming oras at pagsisikap upang matutunan at ihanda ang aming mga sarili at upang hikayatin at sanayin ang iba sa paghahanda sa emerhensiya sa kaganapan ng isang gawa ng tao o natural na sakuna. Kasama sa aming team ang dalawang lisensyadong Emergency Medical Technicians (EMTs), ang isa ay ganap na certified Red Cross Instructor. Pito sa aming mga miyembro ay mga lisensyadong HAM radio operator.  

Ang kapitbahayan na pinaglilingkuran namin ay halos hangganan ng Moorpark Avenue, Winchester Boulevard, Hamilton Avenue, at Highway 17. Ang kapitbahayan na ito ay pinagsasaluhan ng Campbell at San Jose.

Ang mga sinanay na boluntaryo ay palaging malugod na tinatanggap na sumali sa aming koponan.  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CERT na kapitbahayan ng Hamann Park, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa hamannparkcert@gmail.com .

hamann-park.png
bottom of page