top of page

History of CERT

Ang konsepto ng Community Emergency Response Team (CERT) ay unang binuo at ipinatupad ng City of Los Angeles Fire Department (LAFD) noong 1985, upang magbigay ng elemento ng mga sibilyang boluntaryo upang tulungan ang 'first responder' at ang kanilang mga lokal na komunidad sa panahon ng isang sakuna. Mula noon, ang konsepto ng CERT ay pinalawak sa pambansang antas ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ng gobyerno ng United States, bilang isang sinusuportahang aktibidad sa ilalim ng Citizen Corps Program ng FEMA .

Ang programa ng Community Emergency Response Team (CERT) ay nagtuturo sa mga boluntaryo tungkol sa paghahanda sa sakuna para sa mga panganib na maaaring makaapekto sa kanilang lugar at sinasanay sila sa mga pangunahing kasanayan sa pagtugon sa sakuna, tulad ng kaligtasan sa sunog, light search and rescue, organisasyon ng koponan, at mga operasyong medikal sa kalamidad. Nag-aalok ang CERT ng pare-pareho, buong bansa na diskarte sa boluntaryong pagsasanay at organisasyon na maaasahan ng mga propesyonal na tagatugon sa panahon ng mga sitwasyon ng kalamidad, na nagpapahintulot sa kanila na tumuon sa mas kumplikadong mga gawain. Sa pamamagitan ng CERT, ang mga kakayahan upang maghanda, tumugon at makabangon mula sa mga sakuna ay binuo at pinahusay. Mula noong 1993, naapektuhan ng CERT ang mga komunidad sa buong bansa, na bumubuo ng mga mahahalagang kasanayan at kakayahan upang maghanda at tumugon sa anumang sakuna. Mayroon na ngayong mga programang CERT sa lahat ng 50 estado, kabilang ang maraming tribong bansa at teritoryo ng US; bawat isa ay natatangi sa komunidad nito ngunit lahat ay mahalaga sa pagbuo ng isang Kultura ng Paghahanda.

Ang programa ng CERT ay idinisenyo bilang isang grassroots initiative at partikular na nakabalangkas upang ang mga lokal at state program manager ay magkaroon ng flexibility na bumuo ng kanilang mga programa sa paraang pinakaangkop sa kanilang mga komunidad. Ang mga boluntaryo ng CERT ay sinanay na tumugon nang ligtas, responsable, at epektibo sa mga sitwasyong pang-emergency, ngunit maaari din nilang suportahan ang kanilang mga komunidad sa panahon ng mga kaganapang hindi pang-emergency. Mayroong higit sa 2,700 lokal na programa ng CERT sa buong bansa, na may higit sa 600,000 indibidwal na sinanay mula nang maging pambansang programa ang CERT.

Ang Programa ng Community Emergency Response Team ng FEMA ay nagsasanay sa mga boluntaryo upang maghanda para sa mga uri ng sakuna na maaaring harapin ng kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng hands-on na pagsasanay at makatotohanang pagsasanay, ang mga miyembro ng CERT ay:

  • Matutunan kung paano ligtas na tumugon sa gawa ng tao at natural na mga panganib

  • Tumulong na ayusin ang pangunahing pagtugon sa kalamidad

  • Isulong ang pagiging handa sa pamamagitan ng pagho-host at pakikilahok sa mga kaganapan sa komunidad

  • Bisitahin ang aming seksyon ng CERT Academy para sa impormasyon sa programa ng pagsasanay ng CERT sa Santa Clara County.

bottom of page