top of page
Downtown.jpg

Downtown Campbell

Mga pinuno

• Vince Staub

• Pam Majka

Samahan ng Kapitbahayan

• Downtown Campbell (DCNA)

Ang Kapitbahayan

Sa gitna mismo ng Campbell, ang Downtown Campbell neighborhood ay matatagpuan sa pagitan ng Highway 17 at Winchester Avenue, at Hamilton Avenue at Kennedy Avenue.  

Ang ilan sa mga miyembro ng CERT ay kasangkot sa CERT mula noong 2003. Ang kasalukuyang koponan ay nagsimulang bumuo noong taglagas ng 2014 at patuloy na nagdaragdag ng mga bagong miyembro.  Ang koponan ay sinanay sa paghahanda sa sakuna para sa mga panganib na maaaring makaapekto sa ating mga kapitbahayan sa mga pangunahing kasanayan sa pagtugon sa sakuna, tulad ng kaligtasan sa sunog, light search at rescue, organisasyon ng koponan, at mga operasyong medikal sa kalamidad. Mayroong higit sa 1,000 sambahayan sa (at lumalaki) sa lugar ng Downtown at ang aming koponan ay nakikipagtulungan sa Downtown Campbell Neighborhood Association (DNCA) upang tulungan ang bawat sambahayan na maging mas handa para sa isang emergency o sakuna.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsali sa Downtown Campbell neighborhood CERT o kung paano ka makakapaghanda para sa isang emergency , mangyaring makipag-ugnayan kay Vince Staub sa (408) 210-2181.

downtown.png
bottom of page