top of page
Campbell Village.png

Campbell Village

Mga pinuno

• Anne Souza

• Mary Werthman

Samahan ng Kapitbahayan

• Campbell Village

Ang Kapitbahayan

Ang kapitbahayan ng Campbell Village ay matatagpuan sa pagitan ng Union Avenue, Bascom Avenue, Camden Avenue, at McGlincey Drive sa timog-silangang bahagi ng Lungsod ng Campbell.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Campbell Village neighborhood CERT, mangyaring makipag-ugnayan sa team na ito sa campbellvillagecert@gmail.com.

Campbell Village_edited.jpg
bottom of page